Over MOK

Ons verhaal

Wij, Thomas en Evelien, hadden een droom… Na jarenlange ervaring in de sector, wilden we graag zelf een project opstarten voor personen met een zorgvraag: een woon- en werkproject waar mensen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. 

Op 1 juli 2018 opende MOK vzw zijn deuren om voor de eerste zorgvragers een nieuwe thuis te worden. Niet veel later opende ook de koffie- en soepbar. 

Door het succes van zowel de woningen als de koffie- en soepbar konden we al snel op versterking rekenen door collega’s. Stap voor stap werd het team groter en ondertussen heeft MOK vzw een gedreven team van collega’s, vrijwilligers én de buurt.

Corona kwam even wat roet in het eten gooien. Dit was geen makkelijke periode: ons motto ‘iedereen welkom’ moesten we aan de kant schuiven. Gelukkig kunnen we dit nu achter ons laten en uit deze periode de positieve dingen meenemen zoals onder andere de totstandkoming van de take away-formule en de MOKvitirine. We kijken er naar uit om het netwerk van MOK vzw opnieuw uit te breiden en verder te groeien!

Een droom is werkelijkheid geworden voor ons, eentje die veel energie vraagt én geeft. We vinden het prachtig om te zien hoe dit met vele mensen samen gedragen worden. Dank hiervoor!

Missie, visie en waarden

MOK vzw ondersteunt volwassenen personen met een zorgvraag in hun persoonlijke groei naar een kwaliteitsvol en zelfstandig leven. We focussen op een actieve, betekenisvolle en verrijkende deelname in de bredere samenleving. Vanuit gelijkwaardigheid willen we dat de persoon met een zorgvraag voldoende mensen kan ontmoeten om duurzame relaties te kunnen aangaan.

Wij kiezen hierbij voor een persoonlijke aanpak. Een kwaliteitsvol en zelfstandig leven wordt door iedere persoon anders ingevuld. We willen aanwezige of nog te ontdekken talenten en krachten, kennis en vaardigheden zien, benutten, stimuleren en naar waarde schatten. We kijken met open blik naar de samenwerking met anderen en beschouwen hen als belangrijke gesprekspartners. 

We zijn gedreven en hebben een positief enthousiasme als basishouding. We staan stil bij onze verwachtingen en doelstellingen en kijken naar de totaliteit van een persoon om deze goed te begrijpen. In het bijzonder denken we na over termen als aankunnen, moeten en willen.

Daarnaast vinden we het waardevol dat we ons bewust zijn van wat ons gedrag en keuzes stuurt. We willen ons binnen de ondersteuning door onderstaande waarden laten leiden.

→ Op een transparante en duidelijke manier communiceren.
→ Vertrekken vanuit de reeds aanwezige ervaring, kennis en vaardigheden.
→ Bereidt zijn om levenslang te leren, te groeien en te ontdekken.
→ Elkaar warm maken en prikkelen om steeds nieuwe ontwikkelingskansen te grijpen.

→ Iedereen binnen MOK vzw moet zichzelf kunnen en durven zijn.
→ Weten van jezelf wat je belangrijk vindt.
→ Betrouwbaar zijn voor jezelf en in contact met anderen, zo kan verbinding ontstaan.
→ Open, respectvol en eerlijk opstellen.
→ Geen informatie achterhouden waar een ander recht op heeft.

→ Een manier zoeken om het enthousiasme en iemands capaciteiten levendig te houden.
→ Vernieuwing/verandering zien als uitdaging om zo tot originele oplossingen te komen.
→ Verder durven kijken dan datgene wat we zien en horen.
→ Iedere persoon heeft dezelfde rechten en wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld.
→ Waardering hebben voor iemands kwaliteiten, kennis en kunnen.

→ Stimuleren om op zoek te gaan naar de eigen capaciteiten.
→ Open staan om nieuwe dingen te leren en uitdagingen te zien als leerkansen.
→ Juiste voorwaarden scheppen om persoonlijke groei maximaal te stimuleren.
→ Eigen talenten inzetten, eigen behoeften vervullen en eigen idealen verwezenlijken.
→ Durven stilstaan, overzien en rust vinden in hoe en waar iemand in zijn leven staat.

Team

Thomas 

Evelien 

Tom

Jana

Helena
(zwangerschapsverlof)

Leen

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn een belangrijke schakel binnen onze werking! Ondertussen helpen een tiental vrijwilligers mee het verhaal van MOK vzw verder te zetten en versterken zij ons in verschillende taken: koken, hulp in onze koffie – en soepbar, een antwoord bieden op individuele vraag van een zorgvrager…

Onze vrijwilligers staan in nauw contact met de werking en de zorgvragers. We geloven er in dat je als vrijwilliger net voor dat extraatje kan zorgen, dat je verbindend kan werken.

We bedanken hen dan ook graag van hun inzet en creativiteit, voor het geven nieuwe inzichten en inspiraties! 

Ook geïnteresseerd om je steentje bij te dragen als vrijwilliger? 

Vrijwilligers@mokvzw.be

0496 94 34 24 

Partners

Vergunde zorgaanbieder
GAPH
MOK_logo_algemeen

 

Beervelde-Dorp 56, 9080 Lochristi 

info@mokvzw.be of 0496 94 34 24 

BE0674.747.836