Wonen en werken met zorg

Wonen met zorg

Mok vzw stelt 7 ruime, rolstoeltoegankelijke studio’s en 4 knusse duplexwoningen ter beschikking.Zo willen we tegemoetkomen aan de vraag naar meer autonomie, zelfstandigheid en het zelf richting willen geven aan het leven.

Beschikken over een eigen plek waar je jezelf kunt zijn, waar je je veilig voelt en tegelijk de nabijheid ervaart van (professionele) ondersteuning, is van onschatbare waarde.

Wonen in een eigen studio geeft meer kansen op een inclusief leven. Samenleven in een woonentiteit zorgt tegelijk voor veiligheid en geborgenheid. Hieruit vloeit een goed evenwicht tussen vrijheid en ondersteuning voor de persoon met een beperking en zijn/haar netwerk.

Binnen deze huisvesting bieden we ook de nodige materiële ondersteuning die tegemoet komt aan vragen met betrekking tot ‘veiligheid’ en ‘comfort’ (vb. verzekeringen, nutsvoorzieningen, herstellingen, …)

Werken met zorg

Door het openen van een koffie – en soepbar willen we een gezellige ontmoetingsplaats creëren waar iedereen welkom is. Voor het runnen van deze koffie – en soepbar hopen we een groot draagvlak te bieden aan diverse activiteiten en doelgroepen.

De rol van mensen met een beperking of met extra zorg binnen deze koffie – en soepbar is cruciaal. Ze krijgen er een centrale plaats en worden zoveel mogelijk ingeschakeld in het totale proces: onderhouden en poetsen van het gebouw, bereiden van huisgemaakte producten, bediening cliënteel, onderhoud tuin en terras…