Mok steunen

Mok is een jonge, kleine vzw. Wie wil, kan en mag ons altijd een financieel duwtje in de rug geven door een vrije gift te doen. Wij garanderen alvast dat dit steeds goed benut zal worden.

Het doel is om in 2020 een ruimte boven onze koffie – en soepbar in te richten als crea-ruimte. Kasten, tafels, stoelen, decoratie, crea-materiaal. Er komt heel wat bij kijken.
Daarbij komt dat we deze ruimte toegankelijk willen maken voor onze rolwagens. De installatie van een traplift zal dus ook nodig zijn.

Ons rekeningnummer: BE14 3630 6431 5383. Het zou fijn zijn mocht je Uw naam en adres achterlaten bij de mededeling…

Let wel op, we zijn tot op heden nog niet erkend om hiervoor een fiscaal attest uit te schrijven.

Wij waarderen alvast Uw steun!