Missie – visie

Mok vzw wil bovenstaande visie volledig integreren in zijn werking en aanbod. We willen voor en bij meerderjarige personen met een (verstandelijke en/of fysieke) beperking of met nood aan extra zorg:

kwalitatieve huisvesting aanbieden;

in zinvolle dagbesteding voorzien;

→ op verschillende levensdomeinen voorzien in een praktische en psychosociale ondersteuning op maat.